Ua Ru En
МОБ.
+38 (094)926 47 17
ОДЕССА
+38 (048) 703 21 32
КИЇВ
+38 (044) 361 77 17

Ця сторінка містить посилання на поточну корпоративну політику та угоди про продукти та послуги ПростоХостинг

УГОДА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

ПРОСТОХОСТИНГ

Остання редакція:18.09.2020

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ. Вони містять важливу інформацію про ВАШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА І ЗАСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ.

ТОВ «ПростоХостинг», іменоване надалі «ПРОСТОХОСТИНГ», пропонує абонентське обслуговування в мережі Інтернет (далі — Послуги) будь-якій юридичній та фізичній особі, яка надалі іменується Абонент. Відповідно до безумовного прийняття (акцептом) умов цієї публічної Оферти (далі — Договір) вважається здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати Послуг та отримання відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під Послугами розуміється надання Абоненту:

· унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах ПРОСТОХОСТИНГ протягом 3 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок ПРОСТОХОСТИНГ;
· Підтримку первинного та вторинного сервера імен DNS використовуваних доменів;
· можливість організації імен електронної пошти з обсягом інформації, що зберігається в кожний момент часу, в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
· Можливість використання всіх доступних програм та функцій;
· доступ до статистики відвідувань;
· отримання необхідних для підключення до Послуги та налаштування програмного забезпечення консультації електронною поштою та телефонами служби технічної підтримки.
· Обсяг наданих послуг визначається Технічними стандартами надання послуг.
1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі ПРОСТОХОСТИНГ, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі ПРОСТОХОСТИНГ, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичок роботи в мережі Інтернет. br /> 1.3. ПРОСТОХОСТИНГ надає послуги Абоненту у реєстрації доменного імені на підставі Договорів, укладених із відповідними реєструючими центрами. При наданні послуг з реєстрації доменного імені ПРОСТОХОСТИНГ не несе відповідальності за строки та можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також ПРОСТОХОСТИНГ не відповідає за відмову в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать їхньому внутрішньому Регламенту. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:
· на момент реєстрації таке ім'я домену вільно;
· не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
· у заявці вказана повна та коректна інформація, необхідна для реєстрації.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки ПРОСТОХОСТИНГ:

2.1.1. Надати Абоненту Послуги після реєстрації Абонента.
2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіна) на паперовому носії, або шляхом передачі пароля та логіна на e-mail Абонента;
2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента, внесеної в порядку п.3 Договору, ґрунтуючись на Заявках та Розпорядженнях, надісланих Абонентом з використанням Панелі управління ПРОСТОХОСТИНГ;
2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинною Конституцією України;
2.1.5. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів та зміною тарифів на оплату, на WWW-сервері ПРОСТОХОСТИНГ.

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги ПРОСТОХОСТИНГ.
2.2.2. зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг;
2.2.3. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією, пов'язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну тарифних планів PROSTOHOSTING, а також Технічними умовами, розміщеними на сервері ПРОСТОХОСТИНГ. У разі порушення Абонентом зазначеного пункту PROSTOHOSTING не несе відповідальності за можливі наслідки змін у тарифах або іншої інформації.
2.2.4. На вимогу ПРОСТОХОСТИНГ надати необхідні докименти фізичної особи, або юридичної особи, залежно від того, на яку особу здійснюється реєстрація як Абонент.

2.3. Права ПРОСТОХОСТИНГ:

2.3.1. призупинити надання Послуг Абоненту у таких випадках:
(а) не надходження оплати за Послуги у встановлені ПРОСТОХОСТИНГ строки або несвоєчасне поповнення свого особового рахунку;
(б) дій спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб протиправного доступу до ресурсів ПРОСТОХОСТИНГ та/або інших ресурсів, доступних через мережу Інтернет;
(в) публікації, передачі (розсилання) через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам Конституції України чи нормам міжнародного права. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, е-mail) ПРОСТОХОСТИНГ при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера.
(г) опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
(d) дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної) інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;
(e) дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, а також посилати, публікувати , передавати або розповсюджувати будь-яким способом будь-яку складову Послуг, що надаються, або створені на її основі роботи, оскільки самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності вимоги власника таких прав про обмеження перелічених дій;
(ж) направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгодженого (не запитаного) попередньо з її одержувачем, а також у разі порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет-Сервіс-Провайдерів, за наявності письмової заяви одержувача такого розсилання. br /> (з) публікації чи передачі через мережу Інтернет порнографічних зображень. ПРОСТОХОСТИНГ має право самостійно визначати, чи є це зображення порнографічним.
2.3.2 ПРОСТОХОСТИНГ має право розірвати цей Договір з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового або електронного повідомлення, при порушенні Абонентом умов цього Договору. Моментом розірвання договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.
2.3.3 ПРОСТОХОСТИНГ має право розкривати відомості про абонента лише відповідно до Конституції України.
2.3.4. ПРОСТОХОСТИНГ має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набуття чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на WWW-сервері ПРОСТОХОСТИНГ.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг визначається відповідно до тарифного плану (Додаток №1), який затверджується ПРОСТОХОСТИНГ і додається до цієї оферти як її невід'ємна частина. Абонентська плата та ціни на Послуги зазначаються в умовних одиницях. 1 у.о. = 1 долар. Розрахунки здійснюються Абонентом у гривнях за курсом НБУ на день оплати.
3.2 ПРОСТОХОСТИНГ має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити новий тарифний план. Про запровадження нових тарифів ПРОСТОХОСТИНГ повідомляє Абонента, опублікувавши повідомлення про це на WWW сервері ПРОСТОХОСТИНГ. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на WWW-сервері ПРОСТОХОСТИНГ. При цьому Абонент має право відмовитися від цього Договору, негайно повідомивши про це PROSTOHOSTING. У разі подальшого використання Послуг Абонентом Договір вважається прийнятим на нових умовах.
3.3 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.
3.4 Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок.
Оплата може бути здійснена Абонентом у будь-якому Банку України або внесена до каси ПРОСТОХОСТИНГ. При оплаті через банк Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі наданий йому індивідуальний номер (ClientID) та номер особового рахунку. ПРОСТОХОСТИНГ має право не надавати послуги у разі якщо у платіжному документі Абонентом не вказано тарифний план, індивідуальний номер.